Aktualny Zarząd

ZARZĄD

  • Prezydent – Mateusz Jopek
  • Sekretarz – Agata Remfeld
  • Skarbnik – Kornel Wojtowicz
  • Fundrasing Responsible – Dawid Biernat
  • Public Relations – Klaudia Pierzecka
  • Human Resources  – Konrad Sitarski
  • IT Responsible – Adam Gruszeczka

RADA NADZORCZA

  • Adrianna Dybikowska
  • Ela Celińska
  • Patrycja Falkiewicz