LTC

Local Training Course (LTC) jest jednym z najpopularniejszych projektów cyklicznych organizowanych przez AEGEE-Zielona Góra. To trzydniowe szkolenia z zarządzania projektem. Wydarzenie ma na celu zachęcić studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do stawiania ambitnych celów, dążenia do ich realizacji, oraz wykorzystania własnego potencjału do działania.

Projekt skierowany jest do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Planowana liczba uczestników to około 30 osób. Szkolenie będzie się odbywało na jednym poziomie zaawansowania dla osób, które stawiają pierwsze kroki przy tworzeniu projektów oraz chcą poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. W trakcie trzydniowego wyjazdu, wypełnionego interaktywnymi wykładami oraz warsztatami, uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu m.in. koordynacji projektów, public relations, zarządzania zasobami ludzkimi czy technik autoprezentacji. Szkoleni będą mieli szansę sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce, rozwiązując case studies w kilkuosobowych grupach pod opieką mentorów. Wiedzą i doświadczeniem zdobytym w praktyce dzielić się będą wykwalifikowani trenerzy i tutorzy, którzy w ciekawy i przystępny sposób podpowiedzą oraz zaprezentują, jak efektywnie zarządzać projektami. Projekt LTC kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.